Hírek

Menő menzák az iskolákban

A kedvezményezett neve: Martinkertvárosi Iskoláért Oktatási Alapítvány

A projekt címe: EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Lépések az értékes, minőségi táplálkozásért a miskolci Aranyban! Étellel az egészséges életért!

A szerződött támogatás összege: 20.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Martinkertvárosi Iskoláért Oktatási Alapítvány létrehozásának fő célja elsősorban az ifjúság, a diákság tanulmányi feltételeinek javítása, műveltségi fokának növelése, a nyelvtanulás ösztönzése, a természet, az állatvilág és a környezet védelmére, szeretetére, megóvására nevelés. Alapítványunk szerény anyagi körülmények között működik, fő bevételét az adók 1%-a, szülői,- illetve egyéb támogatói felajánlások alkotják. A pályázatban tervezett program megvalósítása a Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fog megvalósulni.

A projekt fő eredménye a köznevelési intézmény étkeztetési körülményeinek javítása, betegségmegelőzés, prevenció, valamint egy magasabb életminőség kialakítására való igény megjelenése és megerősödése a programok megvalósításának köszönhetően. A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanulók 8,38%-a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ezen gyerekek számára, az egészséges ételekkel és egészségtudatos gondolkodással való megismerkedési esélye közelít a nulla értékhez. A pályázat jó alkalmat biztosít, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és az egészséges életmódot nem követő családok gyermekei is megismerkedhessenek ezekkel a reform ételekkel, receptekkel, amelyek alkalmazása révén, az egészség hosszútávon megőrizhető.

A projektmenedzsment feladatok ellátása érdekében a támogatást igénylő a projekt teljes futamideje alatt projektmenedzsert és pénzügyi vezetőt alkalmaz.

A projektgazda a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében dietetikust alkalmaz a teljes projekt futamideje alatt.

A projektbe az Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmazásban álló pedagógusok egy része is bevonásra kerül a pályázat sikeres megvalósítása érdekében. A bevonásra kerülő pedagógusok koordinálják és felügyelik a diákok részvételét és a programok zökkenőmentes megvalósítását.

A projektben megvalósított eszközbeszerzéseknek és beruházásoknak, valamint a szemléletformálás hatásainak köszönhetően, a projekt hasznosulása hosszútávon várható. Az egészséges életmód és kultúra megalapozása széles körben megvalósul, így a projekt utóélete biztosított.

A projektben az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 1. A köznevelésben részt vevő gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése, kiértékelése
 2. Dietetikai szaktanácsadás/konzultáció, csoportfoglalkozás
 3. Ismeretterjesztő programok – Egészségkultúra fejlesztése, ismeretbővítés
 4. Szemléletformálás – Tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára
 5. Szemléletformálás – Főzőverseny
 6. Szemléletformálás – Az egészséges táplálkozást népszersítő fórumok, programok szervezése közismert személyiségek segítségével. Tanulmányi kirándulások szervezése.
 7. Szemléletformálás – Az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, azt ösztönző – akár dekorációs – eszközök használata, valamint az ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk megjelenítése

A projektben az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

 • Az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése
 • Étkezéshez kapcsolódó bútorok, eszközök beszerzése
 • Tankert kialakítása
 • Tankonyha kialakítása
 • 2 darab ivókút létrehozása

A projektben 4 mérföldkő került tervezésre, a szakmai és pénzügyi előrehaladás ütemének megfelelően.

A projekt tervezése és a megvalósítás alatt az előírt esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok a vonatkozó jogszabályok alapján betartásra kerültek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.29.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00159

Leave a comment