Iskolánkról

Arany János

A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Martin – kertváros szívében található. Intézményünk 1993-ban vette fel Arany János nevét. Az ő emberi nagysága és munkássága szellemében folyik a nevelő – oktató munka intézményünkben.

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Arany János

Az ide járó tanulók érdeklődő, kötelességtudó, jó magatartású gyerekek. A szülőkre általánosan jellemző, hogy gyermekeikre odafigyelnek, a pedagógusokkal együttműködnek, jó kapcsolatot alakítanak ki az eredményes munka érdekében.

Az iskola profilját, arculatát a környezeti nevelésben és a természettudományos tantárgyak kiemelt oktatásában határoztuk meg, megtartva az iskolában levő értékeket, hagyományokat.

Sikerült elérnünk, hogy az intézményünknek öt éve adott profil eredményeképpen hatékonyan tudjuk fejleszteni tanulóink logikus gondolkodását, problémamegoldó készségét. A természettudományos tantárgyak tevékenységközpontú oktatását támogatja a Földes Ferenc Gimnázium természettudományos laboratóriuma is, ahol a tanulóink biológia, fizika, földrajz, kémia tantárgyakhoz kapcsolódóan kísérleteket végezhetnek.

labor
ökoiskola

Intézményünk 2016-ban másodszor is elnyerte az „ÖKOISKOLA” címet. A fenntartható fejlődésre nevelés és a környezettudatos magatartás kialakítása az oktató-nevelő munka szerves része, áthatja a mindennapos tevékenységünket, az éves munkatervek megtervezésének fontos szempontja.

Természettudományi hét, hátizsákos erdei iskolai program, előadások, vetélkedők, kreatív foglalkozások, hulladékgyűjtés (használt étolaj, papír, használt elem) és gyalogtúra hívja fel a tanulók figyelmét környezetünk megóvására. Programjaink egész évben folyamatosan zajlanak és ezeken a rendezvényeken a tapasztalati, élményszerű ismeretszerzést helyezzük előtérbe. Hatodikosaink minden évben egy hetet erdei iskolában töltenek.

A közösséghez tartozást erősíti a hagyományok ápolása, az ünnepeinken előadott színvonalas műsorok (október 6., október 23., karácsony , március 15.), a főzőverseny, a szülők, illetve a diákok számára megrendezett iskolai bál.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is

A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában felkészült, lelkiismeretes szakmai munkát végző, innovatív pedagógusok dolgoznak, akik a legjobb tudásuk szerint nevelnek és oktatnak. Ezt tükrözik a tanulmányi és sportversenyek eredményei, a felvételi eredmények, a gimnáziumok és a középiskolák visszajelzései a tanulóink eredményességéről, valamint a kompetenciamérés eredményei. Ezt támasztja alá a szülők elégedettsége, a gyermeklétszám növekedése.
Iskolánk fennállásának 90. évfordulóját 2017. áprilisában ünnepeltük, volt és jelenlegi tanítványaink adtak színvonalas műsort.

04
udvar

Az iskola teljes közösségét befogadó közösségi tér, aula biztosítja az ünnepi megemlékezéseink, rendezvényeink helyszínét, melynek ékessége a négy egyedi, beépített vitrin, melyekben magyarországi élőhelyeket és nemzeti parkokat, valamint a Hungarikumokat mutatjuk be.

A kertvárosi környezetben lévő iskolánk épületét fás, parkos iskolakert, iskolaudvar, sportpálya veszi körbe, mely diákjaink számára a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését biztosítja. 2019-ben a „Menő menzák az iskolákban” pályázatnak köszönhetően iskolánk épülete egy korszerű tankonyhával, iskolakertünk két ivókúttal és három magaságyással gazdagodott.

Intézményünk informatikai felszereltsége kiváló. Oktató-nevelő munkánkat a tantermekben 9 interaktív tábla, az informatika szakteremben 34 számítógép segíti. Támogatással sikerült felújítani a biológia és a természettudományos szaktantermünket, ahová a gyakorlati oktatást segítő mikroszkópok, flexibilis kamera, távcsövek, nagyítók kerültek.

Napközis foglalkozásaink keresettek. A gyerekek szeretnek az iskolában lenni. Évről évre növekszik a gyereklétszám. Pedagógusaink nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyerekek minél eredményesebben készüljenek fel a másnapi tanítási órákra.

Iskolánkban az angol nyelv és az informatika tantárgyakat az első osztálytól tanulják a diákok. Délután szakkörökön is foglalkozhatnak e két fontos tudásterülettel. Ezeken kívül választhatnak tanulóink a tanórák utáni számos kínálatból: természetismeret, környezetvédelem, magyar és matematika kompetencia fejlesztése, röplabda, kosárlabda, kölyökatlétika, floorball, asztalitenisz, ének, kreatív foglalkozás.

informatika
beiratkozas

Jó a kapcsolatunk a városrész intézményeivel, a Pitypang Zöld Óvodával, a Tompa Mihály Könyvtárral és a Martin – kertvárosi Nyugdíjas Klubbal.

Fontosnak tartjuk, hogy a kertvárosi óvodások számára zökkenőmentessé tegyük az iskolába való átmenetet. Igyekszünk minél több közös programot szervezni, hogy a gyermekek és a szülők számára ismerős legyen a tantestület, az iskolai környezet.

A nevelés sikerességének záloga a szülőkkel való hatékony együttműködés, erre törekszünk a mindennapi munkánk során.

Tanítványaink mindannyian felvételt nyernek az általuk választott gimnáziumokba, középiskolákba, és ott is jó tanulmányi eredményt érnek el.

Hisszük, ahogy Szent-Györgyi Albert is mondja:

“Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson
bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára.”

Klemmné Lőrincz Ildikó
igazgató