Ökoiskola

„A világ különleges és bonyolult,
akárcsak a pók hálója.
Ha megérinted egy fonalát,
remegése végigfut az összes többi szálon.”

Gerald Durrell

További gondolatok a környzetvédelemről

Szemléletünk

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Tanulóink első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulják a természettudományos tantárgyakat. A tananyag tartalmakban minden tantárgynál megjelenik a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás elve. Reményeink szerint diákjainkon keresztül a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszony eljut a szülőkhöz, családokhoz is. Tovább…

Munkacsoport

Az öko munkacsoport tagjai

Klemmné Lőrincz Ildikóigazgató; biológia, kémia, környezetvédelem szakos középiskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Dr. Bacsóné Menyhért Mónikaa 3.b osztály osztályfőnöke; tanító-gyógypedagógia szakkollégium, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, ökoiskola koordinátor
Szabó Csabaigazgatóhelyettes; biológia-technika szakos tanár
Tamáskó Juditmagyar-történelem szakos általános iskolai tanár; történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár, DÖK vezető
Firtkó Henriettaiskolatitkár
Kozma Viktorrendszergazda

Munkaterv

Ökoiskola munkaterv 2019/2020.

Éves beszámolók

2018/2019. tanév – Ökoiskola év végi beszámoló

2017/2018. tanév – Ökoiskola év végi beszámoló

2016/2017. tanév – Ökoiskola év végi beszámoló

2015/2016. tanév – Ökoiskola év végi beszámoló

2014/2015. tanév – Ökoiskola év végi beszámoló

2013/2014. tanév – Ökoiskola év végi beszámoló

Az év állatai és növényei

A 2019-es év állatai és növényei

A 2018-as év állatai és növényei

A 2017-es év állatai és növényei

Ökokódex

Az Ökokódex galériája itt található.

Fogalomtár

Fenntartható fejlődés: fejlődési folyamat, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.

Környezetvédelem: emberi tevékenység, melynek célja az ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységből származó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodása nélkül.

Ökoiskola: olyan iskola, amely tevékenységét úgy végzi, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálja tiszteletben tartani az élővilág érdekeit.

Szelektív hulladékgyűjtés: a hulladékok anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtését jelenti.

Örökös ökoiskola cím

2013-ban megismerve az ökoiskola célkitűzéseit lehetőséget láttunk arra, hogy egy korszerű, pozitív értékrendet közvetítő, jövőorientált iskolát teremtsünk diákjaink számára.
Az elmúlt hét évben immár hagyománnyá váltak ökoprogramjaink, több olyan pályázatot sikerült elnyernünk, melyekkel tanulóink számára sok-sok élményt és tapasztalati ismeretszerzést tudtunk biztosítani. A pályázatok egy része lehetőséget biztosított arra is, hogy iskolai környezetünket korszerűbbé, környezetbaráttá tegyük.
Stabil kapcsolatunk alakult ki több zöld szervezettel, az ott dolgozó szakemberek szaktudásukkal segítik munkánkat, környezettudatos magatartásukkal példát mutatnak számunkra.
Környezeti nevelési munkánk elismeréseként 2020. szeptemberében elnyertünk az Örökös Ökoiskola címet.
Pedagógiai munkánk során továbbra is arra törekszünk, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékei számára a mindennapok természetes részévé váljanak.