Hírek

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Január 23-án, hétfőn ünnepeltük iskolánkban az 5. évfolyam közreműködésében a magyar kultúra napját.
Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én, Szatmárcsekén fejezte be a Himnusz szövegének írását, melyet Erkel Ferenc megzenésítésében nemzeti himnuszunkként énekelünk.
A gyerekek által megszólaltatott versek és prózai szövegek felidézték magyar kultúránk gyöngyszemeit, kincseit, értékeit.
Ezt követően Csézy: Ez az otthonunk című dalát az énekkarral közösen elénekelve, a szereplők hagyományaink, gyökereink, nemzeti tudatunk erősítésére, valamint a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékek továbbadására hívták fel a figyelmet.
Ezek után hagyományainkhoz híven iskolánk tanulói évfolyamonként szavalták el nemzeti imádságunk, a Himnusz 1-1 versszakát, méltó emléket állítva Kölcsey remekművének.
Végül összesítést hallhattunk arról, hogy iskolánkban melyek a kedvenc Petőfi Sándor versek, hiszen költőnk is 200 évvel ezelőtt született, s így tisztelegtünk előtte.