Hírek

Járványügyi intézkedés

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelési intézmények részére a járványhelyzet alakulása miatt Intézkedési Tervet hozott nyilvánosságra, amely alapján iskolánk a következő szabályok bevezetését találta szükségesnek:

  1. Az intézkedési terv 2.1 pontja alapján:

A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben gyermekükön bármely betegség tüneteit észlelik, a NNK aktuális eljárásrendje alapján a szülőnek kötelessége gondoskodni gyermeke orvosi vizsgálatáról. Az a tanuló, aki betegség miatt otthon maradt, kizárólag a háziorvos igazolásával jöhet újra iskolába! Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!

Amennyiben a tanítási időben egy gyermeknél a fertőzés tüneteit észleljük, azt haladéktalanul kötelesek vagyunk elkülöníteni, egyúttal értesítenünk kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Ebben az esetben értesítjük a szülőt, akinek kötelessége telefonon keresztül tájékoztatni a gyermek háziorvosát. Ezt követően a szülőnek az orvos utasításainak megfelelően kell eljárni.

  1. Az intézkedési terv 2.13 pontja alapján:

„A szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.”

Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket az iskola kapujánál adják át az ott lévő ügyeletes pedagógusnak, ezzel is elkerülve az intézmény udvarán történő csoportos megjelenést. Ez alól kivételt jelentenek az első évfolyamos tanulók szülei, akik az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket. A szülő részére az iskola udvarán is kötelező a szájmaszk viselése. A tanítás után a szülő vagy kísérő, a tanuló pedagógusával előre egyeztetve, az iskola kapujánál veszi át gyermekét.

Amennyiben a szülőnek hivatalos ügy intézése miatt az intézmény épületébe be kell jönnie, azt telefonon előre egyeztetett időpontban, kizárólag szájmaszk viselése mellett teheti meg.

Biztonságunk érdekében a szabályok betartását előre is köszönöm!

Klemmné Lőrincz Ildikó
intézményvezető