Hírek

Határtalanul kirándulás

Iskolánk tanulói a 2020-ban elnyert Határtalanul pályázat keretében Horvátországba utaztak. Az 5 napos út során számtalan magyar vonatkozású műemléket, természeti kincset tekintettek meg.
Első nap a Kopácsi-rét Természetvédelmi Park növény-, és állatvilágát fedezték fel. Ökoiskolaként nagyon fontos számunka a környezeti nevelés. Ezután a magyarságot hűen őrzi Kórógy falut keresték fel, ahol az egykori vár romjai között barangoltak.
Második nap a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ általános iskolás diákjainak életébe nyerhettek betekintést utazóink. Utukat folytatva Horvátország egyik legnagyobb erődítményében, az eszéki várban nézelődtek. A nap utolsó látnivalója a sziszeki vár volt.
A harmadik nap Fiume Magyarországhoz köthető vonatkozásait, látnivalóit keresték fel diákjaink. Felsétáltak a várba, ahonnan gyönyörű kilátás tárult eléjük. Felkeresték a legfontosabb magyar látnivalót a kikötőt, majd Jókai Mór emléktáblája előtt is eltöltöttek egy kis időt.
A negyedik napon Károlyváros városi múzeumába látogattak, ami Zrínyiék palotája volt, majd a család egykori várát is felkeresték. Utukat Zágráb felé folytatták, ahol a Káptalandombon emelt székesegyház féltve őrzött kincseit nézték meg.
Az utazás utolsó napján az első látnivaló a csáktornyai vár volt. A városban felkeresték még Zrínyi Miklós költő és hadvezér emlékoszlopát. Diákjaink az emlékoszlop előtt elszavalták a költő egyik versét és koszorút helyeztek el rá emlékezve.
A Határtalanul program keretében tanulóink újabb ország magyar vonatkozásait ismerhették meg, fedezhették fel. Élményekkel, új ismeretekkel gazdagan, magyarságtudatukat erősítve tértek haza.