Hírek

Adventi gyertyagyújtás

Ünnepi zene és feldíszített karácsonyfa fogadta a gyerekeket az aulában. Gergely Anna 3.b osztályos tanulótól hallhattunk gondolatokat az öröm gyertyájával kapcsolatban, majd Jeddi Hanna 3.a osztályos tanuló szavalt nekünk verset. A megemlékezést a 3. évfolyamos gyermekek éneke zárta.