Hírek

Október 6-ai műsor

„Október, bágyadt őszi napfény, virító őszirózsák: nemzeti gyász. Arad.

…A hála koszoruzza nevetek!

Mely akkor a ti sirotokra roskadt,

A nemzet is föltámadt veletek!

Most vére lüktet, szive lángra lobban

És zeng felétek győzelmi dalokban

És utatokra, ti bátrak, nagyok!

E szent napon verőfénnyel ragyog.”

Rudnyánszky Gyula

2020.október 6-án iskolánkban a 7.a és 7.b osztályos tanulók reggel 8 órakor műsor keretében emlékeztek meg az aradi vértanúkról. A Himnusz elhangzása után a gyerekek felidézték Batthyány Lajos miniszterelnök és a hős tábornokok kivégzésének körülményeit, valamint legfontosabb gondolataikat szeretteikhez és hazájukhoz. A megemlékezést zenei betétek tették meghitté.

Az aulában jelenlévő tanulók átérezhették szabadságharcunk dicső vezéralakjainak érzéseit, akik életükkel és halálukkal a hazaszeretet örök példáját adták nekünk. A műsor végén a Kormorán együttes: Ki szívét osztja szét…című dala hangzott el. Majd a szereplők a színpadon a tábornokok emlékére égő mécseseket helyeztek el, ezzel is kifejezve tiszteletüket.