Ökoiskolai szemléletünk

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Tanulóink első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulják a természettudományos tantárgyakat. A tananyag tartalmakban minden tantárgynál megjelenik a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás elve. Reményeink szerint diákjainkon keresztül a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszony eljut a szülőkhöz, családokhoz is.

Pedagógiai munkánk során szeretnénk tanulóink figyelmét a környezettudatos magatartásra és életvitelre irányítani. Miskolc nagyvárosi környezetében élő gyermekeink számára testközelbe hozni a természetet. Felfedeztetni régiónk természeti értékeit. Megismertetni őket a várost körülölelő Bükk hegység és a régió NATURA 2000 gazdag élővilágával. Szeretnénk diákjainkat érzékennyé tenni a környezet állapota iránt. Szeretnénk, ha felismernék saját felelősségüket az élhető Föld védelmében. Igyekszünk bevonni a szülőket is tevékenységeinkbe, ezzel szélesebb körben terjeszteni a fenntarthatóság és környezettudatosság fontosságát. Módszereink a tapasztalatszerzésen, gyakorlati tevékenységeken alapulnak. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a valós természeti környezetben élményeken keresztül tanuljanak. Ezért rendszeresen szervezünk az iskolán kívüli, terepi erdei iskolai órákat is.

Iskolánk öko-munkacsoportjában minden munkaközösség képviseli magát. Tantestületünk tagjai személyes példamutatásukkal, környezettudatos magatartásukkal is erősítik a tanítottakat. Ökoiskolai munkatervünk szorosan illeszkedik, illetve beépül az iskola munkatervébe.

Ökoiskolai munkánk célja

 • Környezettudatos magatartás és életvitel megalapozása
 • Egészséges, természetbarát iskolai környezet kialakítása
 • Lakókörzetünk természeti, társadalmi és kulturális jellegzetességeinek, értékeinek felfedezése, hagyományok ápolása
 • NATURA 2000 fogalmának megismertetése
 • A Pannon Régió jellemző természeti értékeinek bemutatása
 • Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, élménypedagógia
 • Egyéni és közösségi felelősség felkeltése
 • A tanulók környezet- és természetszeretetének formálása, megszilárdítása
 • Takarékos erőforrás-használat megismertetése
 • A fenntartható fejlődés fogalmával való megismerkedés
 • Az egészség és a környezet közötti összefüggések felismertetése
 • Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása
 • Együttműködés külső partnerekkel (Északerdő Zrt., Miskolci Állatkert és Kultúrpark
 • Holocén Természetvédelmi Egyesület, Aggteleki Nemzeti Park,Zöld Kapcsolat Egyesület)
 • Bekapcsolódás az országos és helyi kampányokba, oktatási programokba
 • Továbbképzéseken való részvétel

Környezeti nevelés színterei

A környezeti nevelés iskolánkban tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon történik. A tanórákon szinte valamennyi tantárgy tananyaga biztosít lehetőséget a környezeti nevelésre. Kiemelt szerepe van alsó tagozatban a környezetismeret, életvitel és gyakorlat, felső tagozatban a biológia, földrajz, természetismeret, kémia, technika tantárgyaknak. Az emelt óraszám lehetővé teszi a tananyagokban való elmélyülést, a fenntarthatóság pedagógiájának a beépítését, az elméleti anyagok gyakorlatban történő feldolgozását, előkészítését. (kísérlet, séta, megfigyelés, gyűjtőmunka). A tanórán kívüli foglalkozásokon a diákoknak lehetőségük nyílik ismereteiket alkalmazni, tapasztalatokat szerezni azokkal kapcsolatban. Minden évfolyamon működik környezetismereti szakkör, mely igen kedvelt a gyerekek körében. Igyekszünk minél több iskolán kívüli (erdei iskola, tanösvény, Vadaspark, múzeumlátogatás) programot szervezni.

Alkalmazott módszerek: magyarázat, beszélgetés, szemléltetésmegfigyelés, kísérlet, gyűjtés, felfedezés, alkotás, szituációs helyzetgyakorlat, projekt, tanulmányi kirándulás, vetélkedő, játék.

Vissza az Ökoiskola aloldalra