Ökoiskola munkaterv 2019/2020.

FeladatTevékenységIdőpontFelelős
Öko munkacsoport alakuló értekezlet, munkaterv elkészítése-szervezési feladatok,
-munkaterv megbeszélése,
-egyeztetés a munkaközösségekkel 
szeptember második heteökocsoportvezető
Városi környezetismereti verseny meghirdetésefelhívás közzététele, feladatok kiosztásaszeptember 12.ökocsoportvezető
Öko ügyeletesi rend kiépítése, ellenőrzésefeladataik megbeszélése (világítás, vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése) szeptemberosztályfőnökök
Kapcsolatfelvétel partnereinkkel, támogatóinkkalprogram egyeztetés, lehetőségek feltárásaszeptemberintézményvezető
Főzőverseny szülőkkelegészséges táplálkozással kapcsolatos vetélkedő, plakátkészítés szeptember 13.osztályfőnökök
Túrázástúrák szervezése, meghirdetése folyamatostúravezető tanító
Autómentes világnap-közlekedési szokások felmérése,
-Európai Mobilitási Hét,
-Tekerj a suliba! akcióhoz való csatlakozás
szeptember 16-22.ökocsoport testnevelő
Takarítási Világnap-öko-faliújság,
-dekoráció kialakítása az osztálytermekben,
-„Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!”
szeptember DÖK vezető osztályfőnök
Iskolaújság – Zöldhírektájékoztató, ismeretterjesztő cikkek megjelentetése, az iskola öko-munkájának bemutatása folyamatosiskolaújság szerkesztői
Könyvtár – „Zöld Kuckó” olvasósarok fejlesztésekiadványok, könyvek beszerzése, tájékoztató az osztályok számára, könyvtári órák folyamatoskönyvtáros
Környezettudatosság mérésének előkészítésea tanulók életkorának megfelelő kérdőívek kidolgozása október elejeökocsoport
Fűszer- és gyógynövénykert gondozásaőszi munkák, növények szárítása, tárolása szeptember, októberkörnyezetismereti szakkör vezetője
Természettudományos hét Projekt:– Pannon-tenger Múzeum – Dinók földjén,
– Mezozooikum,
– Erdei iskolai program,
– fizikai kísérletek – bemutató a Bláthy Ottó Szakgimnázium tanárainak és tanulóinak közreműködésével 
szeptember 30. – október 4-7.szaktanárok
Állatok Világnapjatémanap szervezése, kisállat kiállítás, állatmenhely megsegítése, gyűjtésoktóber 4.napközis nevelők
Lombhullató Városi Környezetismereti Csapatversenyszervezési feladatok, verseny lebonyolításaoktóber 10.alsós, felsős munkaközösség
Őszi kreatív délután a természet kincseinek felhasználásávallevélképek, termésbábok készítéseoktóber napközis nevelők
Papírgyűjtés és használt étolaj gyűjtésakció meghirdetése, lebonyolítása október, április harmadik heteDÖK vezető osztályfőnökök
Projekt: Egészséges életmód Egészségnevelési hónap-egészség-környezet kapcsolata,
-mértékletes fogyasztás,
-plakátkészítés,
-iskolaorvos, védőnő meghívása, tanácsaik,
-gyógynövények bemutatása,
-gyógytea készítése az iskolakert gyógynövényeiből,
-közös torna a tanulási foglalkozás előtt
novembernapközis nevelők
Iskolakínáló óvodások szüleinek az iskola környezeti nevelési
munkájának bemutatása 
november második heteintézményvezető
Madáretetők gondozása-karbantartási munkák, ellenőrzés,
-feltöltés élelemmel
november
időjárás szerint folyamatos
környezetismereti szakkör vezetője
Adventi ünnepkör- hagyományőrző programok szervezése-Mikulás klubdélután az osztályokban,
-Ökomikulás Ajándékkészítés természetes illetve újrahasznosított anyagok felhasználásával,
-Luca napi időjóslás, Luca naptár készítése, Luca-napi vásár
december 6. és december 13.alsós nevelők napközis nevelők
Öko munkacsoport félévi munkájának értékekése-első félévi programok áttekintése,
-a második félév feladatainak megbeszélése
január utolsó heteökocsoport vezetője
Országos Környezetismeret versenyekre való felkészítéstehetséggondozás, kiemelt témák feldolgozásafolyamatosszaktanárok
Arany-hét projekt: iskolánk és környezetünk értékei-hagyományok ápolása
-faültetés névadónk születésnapján
-Toldi-kondi
-érdekes kísérletek bemutatása
-vetélkedő
március 2-13.szaktanárok
Víz Világnapjaerdei iskolai programmárcius 23.ökocsoport osztályfőnökök
Fűszer- és gyógynövénykert gond.-három magaságyás kialakítása az iskolakertben
-előkészítő munkák
-ültetés, locsolás 
folyamatoskörnyezetismereti szakkör vezetői
Húsvéti kreatív délután-hagyományőrzés, népszokások ápolása
-természetes, újrahasznosítható
anyagok felhasználása 
április 6.alsós nevelők
Föld napja április 22.-fenntarthatósági témahét programjaiáprilis 20-24.ökocsoport
Erdei iskola– erdei iskola a 6. osztályosoknak Szögligetenáprilis 29. – május 3.osztályfőnök
Miskolc város napja
Városunk értékei
-felfedező séta,
-öröm-bánat térkép – tablókészítése
-városi rendezvények 
májushonismereti szakkör vezetője
Madarak és fák napjaerdei iskolai foglalkozás, tanösvény bejárása, akadályverseny az erdőben májusintézményvezető
Tanulmányi kirándulásokhazánk kincseinek, természeti értékeinek felfedezése május végeosztályfőnökök
Környezetvédelmi világnapkapcsolódás környezetvédelmi programokhoz június 5.szaktanárok
Öko munkacsoport éves munka értékelése-programok áttekintése
-SWOT analízis
június második heteökocsoport vezető

Miskolc, 2019. szeptember 1.

Vissza az Ökoiskola oldalára