Hírek

A magyar kultúra napja

2022. január 21.-én a Magyar kultúra napjáról emlékeztünk meg iskolánkban az 5. osztályos tanulók által előadott műsor keretében.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22.-én szatmárcsekei magányában pontot tett a Himnusz című költeményének végére. Ezt a napot legújabb kori történelmünk a Magyar Kultúra Napjává avatta.
Az iskolai megemlékezés lehetővé teszi, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Kosztolányi Dezső, Füst Milán gondolatait, verseit tolmácsolta Kiska Dorottya, Papp Dániel, Szatur Noémi, Sztanyó Petra 5. osztályos tanulók. Az ünnepi műsor szép pillanata volt Szepesi Anna 5. osztályos tanuló fuvola játéka.
Iskolánk hagyományai szerint a műsort Himnusz elszavalásával zártuk, ezáltal minden tanuló részt vett a megemlékezésben, valamennyi évfolyam egy-egy versszakát adta elő a Himnusznak.