Cím: 3528 Miskolc, Csele u. 14. Telefon: 06/46-508-655, Fax: 06/46-508-656, E-mail: aranyiskola14@gmail.com

A világ különleges és bonyolult,
akárcsak a pók hálója.
Ha megérinted egy fonalát,
remegése végigfut az összes többi szálon.”
/Gerald Durrell/


Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Tanulóink első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulják a természettudományos tantárgyakat. A tananyag tartalmakban minden tantárgynál megjelenik a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás elve. Reményeink szerint diákjainkon keresztül a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszony eljut a szülőkhöz, családokhoz is.

Pedagógiai munkánk során szeretnénk tanulóink figyelmét a környezettudatos magatartásra és életvitelre irányítani. Miskolc nagyvárosi környezetében élő gyermekeink számára testközelbe hozni a természetet. Felfedeztetni régiónk természeti értékeit. Megismertetni őket a várost körülölelő Bükk hegység és a régió NATURA 2000 gazdag élővilágával. Szeretnénk diákjainkat érzékennyé tenni a környezet állapota iránt. Szeretnénk, ha felismernék saját felelősségüket az élhető Föld védelmében. Igyekszünk bevonni a szülőket is tevékenységeinkbe, ezzel szélesebb körben terjeszteni a fenntarthatóság és környezettudatosság fontosságát. Módszereink a tapasztalatszerzésen, gyakorlati tevékenységeken alapulnak. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a valós természeti környezetben élményeken keresztül tanuljanak. Ezért rendszeresen szervezünk az iskolán kívüli, terepi erdei iskolai órákat is.

Iskolánk öko-munkacsoportjában minden munkaközösség képviseli magát. Tantestületünk tagjai személyes példamutatásukkal, környezettudatos magatartásukkal is erősítik a tanítottakat. Ökoiskolai munkatervünk szorosan illeszkedik, illetve beépül az iskola munkatervébe.


Ökoiskolai munkánk célja

- Környezettudatos magatartás és életvitel megalapozása

- Egészséges, természetbarát iskolai környezet kialakítása

- Lakókörzetünk természeti, társadalmi és kulturális jellegzetességeinek, értékeinek
  felfedezése, hagyományok ápolása.

- NATURA 2000 fogalmának megismertetése

- A Pannon Régió jellemző természeti értékeinek bemutatása

- Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, élménypedagógia

- Egyéni és közösségi felelősség felkeltése

- A tanulók környezet- és természetszeretetének formálása, megszilárdítása

- Takarékos erőforrás-használat megismertetése

- A fenntartható fejlődés fogalmával való megismerkedés

- Az egészség és a környezet közötti összefüggések felismertetése

- Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása

- Együttműködés külső partnerekkel (Északerdő Zrt., Miskolci Állatkert és Kultúrpark,

   Holocén Természetvédelmi Egyesület, Aggteleki Nemzeti Park, Zöld Kapcsolat Egyesület)

- Bekapcsolódás az országos és helyi kampányokba, oktatási programokba

- Továbbképzéseken való részvétel


Környezeti nevelés színterei

A környezeti nevelés iskolánkban tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon történik. A tanórákon szinte valamennyi tantárgy tananyaga biztosít lehetőséget a környezeti nevelésre. Kiemelt szerepe van alsó tagozatban a környezetismeret, életvitel és gyakorlat, felső tagozatban a biológia, földrajz, természetismeret, kémia, technika tantárgyaknak. Az emelt óraszám lehetővé teszi a tananyagokban való elmélyülést, a fenntarthatóság pedagógiájának a beépítését, az elméleti anyagok gyakorlatban történő feldolgozását, előkészítését. (kísérlet, séta, megfigyelés, gyűjtőmunka). A tanórán kívüli foglalkozásokon a diákoknak lehetőségük nyílik ismereteiket alkalmazni, tapasztalatokat szerezni azokkal kapcsolatban. Minden évfolyamon működik környezetismereti szakkör, mely igen kedvelt a gyerekek körében. Igyekszünk minél több iskolán kívüli (erdei iskola, tanösvény, Vadaspark, múzeumlátogatás) programot szervezni.


Alkalmazott módszerek:      magyarázat, beszélgetés, szemléltetésmegfigyelés, kísérlet,

                                               gyűjtés, felfedezés, alkotás, szituációs helyzetgyakorlat, projekt,

                                               tanulmányi kirándulás, vetélkedő, játék