Cím: 3528 Miskolc, Csele u. 14. Telefon: 06/46-508-655, Fax: 06/46-508-656, E-mail: aranyiskola14@gmail.com

Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI

Ökoiskola munkaterv 2016/2017.A világ különleges és bonyolult,
akárcsak a pók hálója.
Ha megérinted egy fonalát,
remegése végigfut az összes többi szálon.”
/Gerald Durrell/


Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Tanulóink első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulják a természettudományos tantárgyakat. A tananyag tartalmakban minden tantárgynál megjelenik a fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás elve. Reményeink szerint diákjainkon keresztül a szemléletformálás, a természethez való pozitív viszony eljut a szülőkhöz, családokhoz is.

Pedagógiai munkánk során szeretnénk tanulóink figyelmét a környezettudatos magatartásra és életvitelre irányítani. Miskolc nagyvárosi környezetében élő gyermekeink számára testközelbe hozni a természetet. Felfedeztetni régiónk természeti értékeit. Megismertetni őket a várost körülölelő Bükk hegység és a régió NATURA 2000 gazdag élővilágával. Szeretnénk diákjainkat érzékennyé tenni a környezet állapota iránt. Szeretnénk, ha felismernék saját felelősségüket az élhető Föld védelmében. Igyekszünk bevonni a szülőket is tevékenységeinkbe, ezzel szélesebb körben terjeszteni a fenntarthatóság és környezettudatosság fontosságát. Módszereink a tapasztalatszerzésen, gyakorlati tevékenységeken alapulnak. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a valós természeti környezetben élményeken keresztül tanuljanak. Ezért rendszeresen szervezünk az iskolán kívüli, terepi erdei iskolai órákat is.

Iskolánk öko-munkacsoportjában minden munkaközösség képviseli magát. Tantestületünk tagjai személyes példamutatásukkal, környezettudatos magatartásukkal is erősítik a tanítottakat. Ökoiskolai munkatervünk szorosan illeszkedik, illetve beépül az iskola munkatervébe.


Ökoiskolai munkánk célja

- Környezettudatos magatartás és életvitel megalapozása

- Egészséges, természetbarát iskolai környezet kialakítása

- Lakókörzetünk természeti, társadalmi és kulturális jellegzetességeinek, értékeinek
  felfedezése, hagyományok ápolása.

- NATURA 2000 fogalmának megismertetése

- A Pannon Régió jellemző természeti értékeinek bemutatása

- Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, élménypedagógia

- Egyéni és közösségi felelősség felkeltése

- A tanulók környezet- és természetszeretetének formálása, megszilárdítása

- Takarékos erőforrás-használat megismertetése

- A fenntartható fejlődés fogalmával való megismerkedés

- Az egészség és a környezet közötti összefüggések felismertetése

- Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása

- Együttműködés külső partnerekkel (Északerdő Zrt., Miskolci Állatkert és Kultúrpark,

   Holocén Természetvédelmi Egyesület, Aggteleki Nemzeti Park, Zöld Kapcsolat Egyesület)

- Bekapcsolódás az országos és helyi kampányokba, oktatási programokba

- Továbbképzéseken való részvétel


Környezeti nevelés színterei

A környezeti nevelés iskolánkban tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon történik. A tanórákon szinte valamennyi tantárgy tananyaga biztosít lehetőséget a környezeti nevelésre. Kiemelt szerepe van alsó tagozatban a környezetismeret, életvitel és gyakorlat, felső tagozatban a biológia, földrajz, természetismeret, kémia, technika tantárgyaknak. Az emelt óraszám lehetővé teszi a tananyagokban való elmélyülést, a fenntarthatóság pedagógiájának a beépítését, az elméleti anyagok gyakorlatban történő feldolgozását, előkészítését. (kísérlet, séta, megfigyelés, gyűjtőmunka). A tanórán kívüli foglalkozásokon a diákoknak lehetőségük nyílik ismereteiket alkalmazni, tapasztalatokat szerezni azokkal kapcsolatban. Minden évfolyamon működik környezetismereti szakkör, mely igen kedvelt a gyerekek körében. Igyekszünk minél több iskolán kívüli (erdei iskola, tanösvény, Vadaspark, múzeumlátogatás) programot szervezni.


Alkalmazott módszerek:      magyarázat, beszélgetés, szemléltetés, megfigyelés, kísérlet,

                                               gyűjtés, felfedezés, alkotás, szituációs helyzetgyakorlat, projekt,

                                               tanulmányi kirándulás, vetélkedő, játék


Az öko munkacsoport tagjai

Klemmné Lőrincz Ildikó

igazgató; biológia, kémia, környezetvédelem szakos középiskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Dr. Bacsóné Menyhért Mónika

a 3.a osztály osztályfőnöke; tanító-gyógypedagógia szakkollégium, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, ökoiskola koordinátor

Oláh Ilona

könyvtáros; magyar-orosz szakos általános iskolai tanár

Szabó Csaba

igazgatóhelyettes; DÖK vezetője, biológia-technika szakos tanár

Tóth Katalin

a 3. b osztály osztályfőnöke; tanító-informatika műveltségi terület

Tamáskó Judit

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár; történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

Tóth Árpádné

orosz-angol szakos általános iskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus-tanügyigazgatási, nevelési-oktatási, intézményi ismeretek

Tőkés Emese

tanító; számítástechnika szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

 


 

Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI

Ökoiskolai Munkaterv 2016/2017.

Feladat

Tevékenység

Időpont

Felelős

- Öko munkacsoport alakuló értekezlet, munkaterv elkészítése

- szervezési feladatok,

- munkaterv megbeszélése  

- egyeztetés a munkaközösségekkel 

szeptember második hete

ökocsoportvezető

- Ökoiskola cím megújítása

ÖKO pályázat kidolgozása, beküldése

szeptember 1-30.

ökocsoportvez.

- Öko ügyeletesi rend kiépítése, ellenőrzése

- öko- őrszemek kijelölése

- feladataik megbeszélése

(világítás, vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése) 

szeptember

környezetszakkör

vezetője

- Kapcsolatfelvétel partnereinkkel, támogatóinkkal

- program egyeztetés

- lehetőségek feltárása

szeptember

intézményvezető

- Főzőverseny szülőkkel

egészséges táplálkozással kapcsolatos vetélkedő 

szeptember 16.

osztályfőnökök

- Túrázás

- túrák szervezése, meghirdetése 

folyamatos

túravezető tanító

- Autómentes világnap

- gyalog, kerékpárral az iskolába akció

- közlekedési szokások felmérése

- séta a kertvárosban,

öröm-bánat térkép készítése

szeptember 22.

ökocsop.

oszt.f.

környezetszakkörvez.

- Takarítási Világnap

- tisztasági és dekorációs verseny beindítása

- öko-faliújság kialakítása az osztálytermekben

„Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!”

szeptember 23.

DÖK vezető 

osztályf.

- Iskolaújság - Zöldhírek

- tájékoztató, ismeretterjesztő cikkek megjelentetése

- Az iskola öko-munkájának bemutatása 

folyamatos

iskolaújság szerkesztői

- Könyvtár – „Zöld Kuckó” olvasósarok fejlesztése

- kiadványok, könyvek beszerzése

- tájékoztató az osztályok számára, könyvtári órák 

folyamatos

könyvtáros

- Környezettudatosság mérésének előkészítése

- a tanulók életkorának megfelelő kérdőívek kidolgozása 

október eleje

ökocsoport

- Fűszer- és gyógynövénykert gondozása

- őszi munkák

növények szárítása, tárolása 

szeptember, október

környezetismereti szakkör vezetője

- Természettudományos hét

Projekt:

- plakátkészítés,

- kiállítás rendezése az elkészült munkákból

- erdei iskolai órák

- városi verseny szervezése (3-4.o.) 

október 3-7.

szaktanárok

- Állatok Világnapja

- Témanap szervezése

- kisállat kiállítás

- Állatmenhely megsegítése, gyűjtés

október 4.

napközis nevelők

- Őszi kreatív délután 

a természet kincseinek felhasználásával

- levélképek, termésbábok készítése

október 17.

napközis nevelők

-  Papírgyűjtés- és használt étolajgyűjtés

- akció meghirdetése, lebonyolítása 

október, április harmadik hete

DÖK vezető

osztályf.

- projekt:

Egészséges életmód

Egészségnevelési hónap

- egészség- környezet kapcsolata, mértékletes fogyasztás, plakátkészítés

- iskolaorvos, védőnő meghívása, tanácsaik

- gyógynövények bemutatása

- gyógytea készítése az iskolakert gyógynövényeiből,

- közös torna a tanulási foglalkozás előtt 

november

napközis nevelők

- Iskolakínáló óvodások szüleinek 

- Az iskola környezeti nevelési
munkájának bemutatása 

november második hete

intézményvezető

- Madáretetők gondozása

- karbantartási munkák, ellenőrzés

- feltöltés élelemmel

november

időjárás szerint

folyamatos

környezetismereti szakkör vezetője

- Adventi ünnepkör

- hagyományőrző programok szervezése

 

 

- Mikulás klubdélután az osztályokban

- Luca napi időjóslás,

Luca naptár készítése,

Luca-búza ültetése

- Karácsonyi ajándékkészítés ovisokkal természetes anyagok felhasználásával

december 

december 13.

alsós nevelők

napközis nevelők

- Öko munkacsoport félévi munkájának értékekése

- első félévi programok áttekintése

 - A második félév feladatainak megbeszélése

január utolsó hete

ökocsop.vez.

- Környezetismeret versenyekre való felkészítés

- tehetséggondozás

- kiemelt témák feldolgozása

folyamatos

szaktanárok

- Arany-hét

projekt: Iskolánk és környezetünk értékei

- hagyományok ápolása

- faültetés névadónk születésnapján

- Toldi-kondi

- érdekes kísérletek bemutatása

- vetélkedő

március 1-10.

szaktanárok

- Víz Világnapja

erdei iskolai program

- Tiszalök, Tiszadob

buszos kirándulás 

március 22.

ökocsop.

osztályfőnökök

- Fűszer- és gyógynövénykert gond.

- előkészítő munkák

- ültetés, locsolás 

folyamatos

környezetismereti szakkör vezetői

- Húsvéti kreatív délután ovisokkal

- hagyományőrzés, népszokások ápolása

- természetes, újrahasznosítható
anyagok felhasználása 

április

alsós nevelők

- Föld napja április 22.

- udvarrendezés, szépítés a szülőkkel 

április 20.

ökocsop.

- Miskolc város napja

Városunk értékei

- felfedező séta öröm-bánat térkép

- tablókészítése

- városi rendezvények 

május

honismereti szakkör vez.

- Madarak és fák napja

- erdei iskolai foglalkozás

- akadályverseny az erdőben 

május

intézményvezető

- Tanulmányi kirándulások

Hazánk kincsei, természeti értékei 

május vége

oszt.f.

- Környezetvédelmi világnap

- Kapcsolódás környezetvédelmi programokhoz 

június 5.

szaktanárok

- Öko munkacsoport éves munka értékelése

- programok áttekintése

június második hete

ökocsop.vez.

 

 

Miskolc, 2016. szeptember 1.