Cím: 3528 Miskolc, Csele u. 14. Telefon: 06/46-508-655, Fax: 06/46-508-656, E-mail: aranyiskola14@gmail.com

Szeretettel köszöntöm Önt intézményünk honlapján!

 

 

Iskolánk a Martin-kertvárosban, Miskolc családi házas, nyugodt, zöldövezeti városrészében található.

A mai intézmény elődje 1926-tól fogadta a tanulókat a Forgács utcában. Több épületben folyt a tanítás. 1986-ban a Csele utcában megépült a jelenlegi iskola. Előbb 14. Számú Általános Iskola néven működött, majd 1993-ban felvette Arany János nevét. Az ő emberi nagysága és munkássága szellemében folyik a nevelő – oktató munka.

 

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben.”

 

1994-ben az iskola udvarán felavattuk névadónk bronz mellszobrát. Azóta minden évben a 8. osztályosok ősszel fát ültetnek, megemlékeznek Arany Jánosról és koszorút helyeznek el a szobornál. Tavasszal a költő születésnapjának tiszteletére Arany-hetet szervezünk változatos programokkal: „Toldi-kondi”, „Arany kortársai”, versmondó verseny. Ekkor hirdetjük meg a megyei „Arany – költőszóval” versmondó, „Arany – tollal” helyesírási, „Arany – ecset” rajz és „Arany – hang” énekversenyt.

2004-2012-ig a szirmai iskolával közös igazgatású intézményként működtünk az integráció keretében.

2005-ben elnyertük az alapfokú művészetoktatási intézmény címet, megalakult a társastánc és a festészet tanszak. A társastánc foglalkozásokon a harmonikus mozgáskultúra kialakítására törekszünk. A festészet képzés célja: felkelteni diákjainkban az önkifejező képességet, fejleszteni az esztétikai érzéket, fantáziát és kézügyességet.

2011-ben a Művészetek Házában gálaműsorral ünnepeltük a régi iskola 85. és az új iskola fennállásának 25. évfordulóját.

Első osztálytól kezdve nagy figyelmet fordítunk arra, hogy megtaláljuk azokat a területeket, amelyekben tanítványaink a legtehetségesebbek, legeredményesebbek. A tanítási órákon és azokon kívül is személyre szóló fejlesztéssel érjük el, hogy tanulóink a városi, a megyei, az országos versenyeken is sikerrel szerepelnek (országos matematika, környezetismeret, kémia, angol nyelv, ének, sportversenyeken elért jó helyezések).

A tanulásban segítségre szoruló gyerekek a fejlesztő pedagógus és a logopédus szaktudását vehetik igénybe.

Iskolánkban az angol nyelv és az informatika tantárgyakat az első osztálytól tanulják a diákok. Délután szakkörökön is foglalkozhatnak e két fontos tudásterülettel. Ezeken kívül választhatnak tanulóink a tanórák utáni számos kínálatból: természetismeret, matematika, röplabda, atlétika, foci, floorball, ének, kiskórus, furulya, kreatív foglalkozás, gyermekjáték és néptánc.

Igény szerint az alsó tagozatosok és az 5-6. osztályosok számára napközi otthonos, a felső tagozatosok számára pedig tanulószobai ellátást biztosítunk.

Hagyományos programjainkat újakkal bővítjük a diákok és a változó világ igényei szerint. 2014-ben elnyertük az ÖKOISKOLA megtisztelő címet a környezeti nevelési programunk, és az ennek érdekében végzett következetes munkánk elismeréseképpen. Munkatervünkben kiemelt feladatnak tartjuk a környezetvédelemre és az egészséges életmódra nevelést, amit élménydús, tapasztalatokon alapuló ismeretszerzéssel biztosítunk. Természettudományi hét, előadások, vetélkedők, kreatív foglalkozások, hulladékgyűjtés és gyalogtúra hívja fel a tanulók figyelmét környezetünk megóvására. Programjaink egész évben folyamatosan zajlanak. Hatodikosaink minden évben egy hetet erdei iskolában töltenek.

 

A közösséghez tartozást erősítik a hagyományok ápolása, az ünnepeinken előadott színvonalas műsorok (október 6. , október 23., karácsony , március 15.) és a szülők számára ősszel, a diákok számára tavasszal megrendezett iskolai bál.

Jó a kapcsolatunk a városrész intézményeivel, a Tompa Mihály Könyvtárral és a Pitypang Zöld Óvodával. A Zöld Óvoda szemléletet visszük tovább Ökoiskolánkba.

Fontosnak tartjuk, hogy a kertvárosi óvodások számára zökkenőmentessé tegyük az iskolába való átmenetet. Igyekszünk minél több közös programot szervezni, hogy a gyermekek és a szülők számára ismerős legyen a tantestület, az iskolai környezet.

A nevelés sikerességének záloga a szülőkkel való hatékony együttműködés, erre törekszünk a mindennapi munkánk során.

Tanítványaink mindannyian felvételt nyernek az általuk választott középiskolába és ott jól megállják a helyüket.

 

Szent-Györgyi Albert gondolataival élve:

„Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára.”Klemmné Lőrincz Ildikó            
igazgató