Cím: 3528 Miskolc, Csele u. 14. Telefon: 06/46-508-655, Fax: 06/46-508-656, E-mail: aranyiskola14@gmail.com
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 40/A.§-a rendelkezésével kötelezően bevezetésre került 2018. szeptember 1-jétől a család és gyermekjóléti szolgáltatások körében az  óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.                                                                                                                                                                                 
A miskolci járás területén működő valamennyi köznevelési intézményben a szolgáltatást a Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény – Család –és Gyermekjóléti Központja biztosítja 

A Gyvt 33.§ -ban foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a szolgáltatást érintően a Család és Gyermekjóléti Központ az alábbi tájékoztatást nyújtja:
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti
•a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
•a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
• a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
•a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
•prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
a jelzőrendszer működését.
A szolgáltatással összefüggésben a Gyvt 36.§ (1). bekezdésében foglalt esetekben panasszal élhet a Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójánál.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről a tájékoztatást megkaptam és megértettem, tudomásul vettem.
Amennyiben kérdése van, illetve nem kíván élni a szolgáltatás igénybevételének a lehetőségével sem, kérjük jelezze az intézményben ügyeleti időt biztosító óvodai és iskolai szociális segítő szakembernél!

Dokumentum letöltése